khanguyen@ohkhago.com

Quyển sách tháng 11

Peace of Mind

Mindset

Đây là quyển sách của tác giả Carol Dweck, và Kha gọi đây là quyển sách nền tảng, là bắt đầu cho mọi hành động của mình.

Một khi mình đã rèn luyện đươc Tư Duy Phát Triển, nó sẽ là chiếc chìa khoá để bạn mở được rất nhiều cánh cửa Thử Thách phía trước.

Change can be tough, but I’ve never heard anybody say it wasn’t worth it

Thay đổi là vô cùng khó, nhưng rất đáng, vì bạn sẽ khám phá ra được những tiềm năng mà chỉ bạn mới có được.

Bạn có thể lắng nghe đầy đủ review trên Patreon nhé!

Love,