khanguyen@ohkhago.com

Quyển sách tháng 2

Peace of Mind

Start with WHY

Có bao giờ bạn đã phải làm một việc, mà không biết được, tại sao mình phải làm nó hay không?

Cuốn sách “Bắt đầu với câu hỏi Tại Sao” của tác giả Simon Sinek có thể làm cho bạn suy nghĩ lại về những điều mình đang cho là đúng,  về việc mình đang làm, hoặc về những quyết định mình đưa ra.

Ai cũng sẽ có chữ “WHY” trong suy nghĩ, cảm xúc và hành động, nhưng có thể mình chưa thật sự khám phá ra chúng mà thôi. Hy vọng sau khi đọc xong quyển sách này, bạn có thể trải nghiệm được những điều thú vị, và tìm ra được chữ WHY cho riêng mình.

Với chia sẽ của riêng Kha về quyển sách này, hy vọng bạn sẽ thích cuốn sách này sau khi lắng nghe xong.

Hãy gửi cho Kha một tin nhắn về ý kiến và nhận định của bạn.

Bạn có thể lắng nghe đầy đủ review trong mục Ohkhago Exclusive hoặc trên Patreon nhé!

Finding WHY is a process of discovery, not invention.